MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / De nieuwe EU-meststoffenwetgeving – Implementatie en gevolgen voor de sector

De nieuwe EU-meststoffenwetgeving – Implementatie en gevolgen voor de sector

Op 25 juni 2019 is de nieuwe verordening "EU-bemestingsproducten" gepubliceerd. Deze verordening (2019/1019) zal het wetgevend kader voor het gebruik en de handel in meststoffen zeer grondig wijzigen. Op de ie-net studiedag van 28 november 2018 hebben de diverse stakeholders hun visie gegeven over deze nieuwe wetgeving. Uit de discussie en de vele contacten nadien is gebleken dat er nog heel wat vragen en onzekerheden waren over de toepassing en de praktische gevolgen ervan. Deze vaststelling was de aanleiding voor de werkgroep Plantenvoeding om een tweede studiedag te organiseren waar vooral aandacht zal worden besteed aan de praktische gevolgen en toepassing van de nieuwe verordening.

Programma

12u30

Receptie en registratie met broodjeslunch

13u30

Introductie
     Tony Ketels (voorzitter van de werkgroep Plantenvoeding; Intercoop Europe)

13u45

Overview of the new EU fertilizer regulation

     Johanna Bernsel, European Commission

14u30

Implementatie van de Europese wetgeving naar het nationale niveau

     Heleen de Norre, FOD Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen 

15u00

Pauze

15u30

Conformiteit en accreditatie in de EU bemestingsproductenverordening

     Maureen Logghe, BELAC
De nieuwe EU bemestingsproductenverordening is gebaseerd het besluit 768/2008 die een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten opzet. De nieuwe verordening bevat naast de eisen voor economische operatoren ook verschillende conformiteitsbeoordelingsprocedures. Bovendien verplicht deze verordening in het gebruik van accreditatie om conformiteitsbeoordelingsinstanties te controleren of ze bekwaam zijn bij aanmelding als aangemelde instantie.

16u00

Biostimulanten in de wetgeving: perspectieven en trends

     Maaike Perneel, Cropfit
De presentatie zal een samenvatting geven van de productgroep 'biostimulanten' in de nieuwe meststoffenverordening, samen met de kansen en uitdagingen voor bedrijven. Er zal eveneens een overzicht gegeven worden van de huidige trends die naar boven komen bij de nauwe samenwerking van Cropfit met de biostimulant- en meststofproducerende bedrijven.

16u30

Panelgesprek

met de voorgaande sprekers

17u00

Receptie

18u00

Einde

Sponsors

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
28/11/2019 Van: 12u30 tot 18u00
Vlaams Administratief Centrum Vlaams-Brabant Diestsepoort 6 3000 Leuven

€ 65,00 voor niet-leden
€ 45,50 voor bedrijfspartners ie-net
€ 45,50 voor individuele leden ie-net *
€ 32,50 voor individuele leden ie-net <30j | >65j *
* factuur gaat naar het privéadres

€ 10,00 voor studenten op vertoon van hun studentenkaart (gelieve een mail te sturen aan dirk.de.wilde@ie-net.be)
De eerste 25 studenten die inschrijven kunnen genieten van een gratis deelname, gesponsord door BelFertil.


In samenwerking met het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid