MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Bruggenbouw : ontwerp en berekening

Bruggenbouw : ontwerp en berekening

Deze cursus wil een inleiding en opfrissing bieden van alle theoretische aspecten noodzakelijk voor het bouwen en ontwerpen van bruggen in België. De gedoceerde begrippen zullen bovendien verduidelijkt worden aan de hand van eenvoudige getallenvoorbeelden of praktijksituaties.

De bruggenbouw is een van de meest tot de verbeelding sprekende onderdelen van de burgerlijke bouwkunde. Het ontwerp van een brug moet immers uitgaan van een moeilijk evenwicht tussen technische mogelijkheden en architecturale keuzes, tussen sociale noden en en economische beperkingen. Puur technisch vergt het ontwerp van een brug bovendien kennis en ervaring in verschillende domeinen, zoals grondmechanica, geotechniek, staal- en betonbouw, dynamica van structuren, enz.

Deze cursus wil een opfrissing bieden van alle theoretische aspecten noodzakelijk voor het bouwen en ontwerpen van bruggen in België. De gedoceerde begrippen zullen bovendien verduidelijkt worden aan de hand van eenvoudige getallenvoorbeelden of praktijksituaties.

De cursus is opgebouwd uit een inleidende sessie, gevolgd door 3 lesblokken.

Na een korte inleiding over de achtergrond van bruggenbouw en de achterliggende belastingen, focust het eerste lesblok op betonnen bruggen. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het ontwerp van viaducten, de beschikbare technologie voor voor- en nagespannen brugdekken en het tegenwoordig vaak toegepaste concept van integraalbruggen.  

Het tweede lesblok legt dan weer de nadruk op stalen bruggen: zowel de theoretische achtergrond als de praktische aanpak van vermoeiïngsontwerp, en de instabiliteiten kenmerkend voor stalen elementen, komen aanbod. Tenslotte wordt ook een overzicht gegeven van het dynamisch gedrag van brugstructuren.

Het laatste lesblok bevat dan nog 3 redelijk losstaande onderwerpen: het ontwerp van composite staal-betonbruggen; alle ondersteunende elementen zoals oplegtoestellen, voegen, veiligheidselementen, enz; de aanpak en optimalisatie van renovatie en onderhoud van het bestaande bruggenpatrimonium.
 

Programma - datums - uurregeling (onder voorbehoud van wijzigingen)

Datums
19-12-2019 : Algemene inleiding over bruggenbouw
09-01-2020 : Betonnen bruggen - betonnen viaducten
23-01-2020 : Betonnen bruggen - technologie van voor- en nagespannen bruggen
06-02-2020 : Betonnen bruggen - integraalbruggen - nieuwe materialen
20-02-2020 : Stalen bruggen - Algemeen ontwerp en vermoeiïng
05-03-2020 : Stalen bruggen - instabiliteit, vermoeiïng en toepassingen
19-03-2020 : Staal-beton bruggen
02-04-2020 : Dynamisch gedrag van bruggen
30-04-2020 : Voegen - oplegtoestellen - brugafwerking
14-05-2020 : Renovatie en onderhoud

Een gedetailleerd overzicht van het programma kan u hier vinden.


Uurschema
Alle lessen vinden plaats op donderdag van 13u00 tot 21u00,
onderbroken door korte pauzes en een broodjesmaaltijd rond 18u00.

Duurtijd
10 dagen van 6 lesuren

Locatie
Het Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen

docenten - doelgroep

Algemeen cursuscoördinator
Prof.dr.ir. Hans De Backer, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Docenten
arch. Guy Bourdet
prof. dr. ir. Hans De Backer

prof. ir. Bart De Pauw
prof. dr. ir. Guido De Roeck
dr. ir. Wim Nagy

ir. Gunther Pauwels
prof. dr. ir. Philippe Van Bogaert
ing. Paul Van den Bergh
prof. dr. ir. Peter Van den Broeck

ir. Didier Van de Velde
ir. Benoît Van Hecke
dr. ing. Katrien Van Nimmen

dr. ir. Evy Van Puymbroeck
ir. Gilles Van Staen
ir. Peter Zanen

ir. Timothy Nuttens

Doelgroep
De cursus richt zich tot alle personen die actief zijn in de sector van het ontwerp, de constructie en het beheer van bruggen en die hun bestaande kennis willen opfrissen, verbreden en/of verdiepen.

Samenwerking

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
19/12/2019 Van: 13u00
14/05/2020 Tot: 21u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
€ 3.350 voor niet-leden
€ 2.345 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 2.345 voor ie-net bedrijfspartners
€ 1.675 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)
Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW

 Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.0217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier


GERELATEERDE STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

 Bouwmanager

ANDERE EVENEMENTEN