MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Sleufloze technieken voor industrie(-leidingen) en energie(-toepassingen)

Sleufloze technieken voor industrie(-leidingen) en energie(-toepassingen)

CANCELLED

DONDERDAG 13 JUNI 2019 : 13u00 - 17u00

Tegen een achtergrond van ruimtelijke en maatschappelijke opgaven zijn de energietransitie, de klimaatopgave en de verdere verstedelijking voor een groot deel aangewezen op de aanwending van sleufloze technieken. De complexe omgeving is namelijk zeer bepalend voor de aanleg van nieuwe ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur. Naast de nieuwe aanleg is er ondertussen eveneens een grote vraag ontstaan met betrekking tot renovatie en onderhoud aan bestaande riolerings- en leidingsystemen. Er zijn vandaag de dag veel problemen bij het beheer van kabels en leidingen mede ten gevolge van het ontbreken van een integrale aanpak.

Naast de openbare sector van de nutsleidingen, zijn tal van industrietakken eveneens vragende partij naar sleufloze aanleg van ondergrondse systemen : ‘industrie en duurzaamheid’ vormt de sleutel van nieuwe, soms revolutionaire, denkwijzen en patronen. Ontwikkelingen zoals een CO2-arme economie met minimale impact op mens en milieu, met daarbij het creëren van een zekere welzijn en welvaart worden in (haalbare) doelstellingen gegoten die bijvoorbeeld in de chemiesector aanleiding geven tot succesvolle samenwerkingen.

Op landelijk en/of gewestelijk niveau worden klimaatdoelstellingen geconcretiseerd, waarbij vijf grote sectoren worden onder de loep genomen : de elektriciteitssector, de sector van de gebouwen, de mobiliteit, de industrie en de landbouw. Zo vormt bijvoorbeeld de Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO) het kader van het Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling. De Nederlandse Rijksoverheid wil de samenleving verduurzamen en tegelijkertijd de economie versterken. Bedrijven vergroten de Nederlandse welvaart en versterken hun concurrentiepositie door duurzame oplossingen te bedenken…

Organisatie van de expertgroep Civiele Techniek van ie-net
werkgroep buisdoorperstechnieken
 
ism NSTT.

PROGRAMMA

12.30u

Ontvangst

13.00u

Verwelkoming

13.15u

Tunneling voor waterkrachtcentrales Zwitserland
Dhr Wim Feyen / dhr Stijn Philips, K-Boringen

14.00u

Microtunnels Eugal Gascade gastransportleiding 56”
Dhr Steve Decorte / dhr Niels Flement, Denys nv

14.30u

Total Antwerp - Cooling Water East micro-tunneling
Dhr Johan Janssen, Total Refinery Antwerp

15.00u

Koffiepauze

15.30u

Zonneparken: een uitdaging voor sleufloze technieken
Dhr. Ernest-Jan Achterhuis, Fodere 

16.00u

Integraal leidingbeheer bespaart kosten in de industrie
Dhr Gert Van Gorp / dhr Tom Feyaerts, Smet Group

16.30u

Intelligent pigging van vuilwater-persleidingen: hoe werkt dat en wat kan je er mee?
Dhr Ton Beenen, Rioned

17.00u

Vraagstelling en discussie

17.30u

Afsluitende drink

18.00u

Einde

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
13/06/2019 Van: 13u00 tot 17u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

€ 260,00 voor niet-leden
€ 182,00 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 182,00 voor ie-net bedrijfspartners
€ 130,00 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)

Subsidies

Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier

VERWANTE OPLEIDINGEN


Laat je niet in de (be)maling nemen

ACTIVITEITEN _ EVENTS


Week van de Ingenieur: Lezing Richard van Hooijdonk

Energiedebat 2019