De inschrijving voor dit evenement is gesloten
10/09/2019

Bezoek SCK-CEN Studiecentrum Voor Kernenergie Reactor BR1 en MYRRHA

Het SCK-CEN is een onderzoekscentrum voor de vreedzame toepassing van nucleaire technologie.
Het houdt zich bezig met toekomstgericht onderzoek en de ontwikkeling van duurzame technologieën. Het is een wereldspeler op het gebied van de productie van radio isotopen voor medische en industriële toepassingen. Daarvoor beschikt het over de nodige technische installaties (zoals kernreactoren BR1 en BR2) en een uitgebreide infrastructuur van o.a. labo’s.

Ie-net krijgt de gelegenheid een exclusief bezoek te brengen aan dit SCK. In de voormiddag wordt er uitgebreide info verstrekt over de werking en de toepassing van de reactor BR1 met aansluitend een bezoek (achter glas) aan de reactor.
Reactor BR1 (Belgian Reactor 1) functioneert als eerste onderzoeksreactor in België al sinds 1956. Deze luchtgekoelde grafietreactor werkt op natuurlijk uranium en blinkt uit in flexibiliteit. Deze reactor staat ten dienste van andere onderzoekscentra, universiteiten en de industrie. Zo wordt reactor BR1 ingezet voor het ijken van meetinstrumenten, bestralingstesten en de opleiding van nucleaire experts. De reactor kan tegelijkertijd beschouwd worden als een staaltje van industriële archeologie.

 

 

 

Tijdens de middag wordt er geluncht in de cafetaria op het terrein van het SCK.

Na de lunch krijgen wij info over het MYRRHA project en worden de betreffende onderzoek- en testinstallaties bezocht.
MYRRHA staat voor: Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications.
Het betreft hier het ontwerpen en op termijn bouwen van een multifunctionele onderzoeksreactor. Nieuw is dat de reactor zal aangedreven worden door een lineaire deeltjesversneller waardoor (indirect) snelle neutronen gegenereerd kunnen worden wat vele toepassings- en testmogelijkheden biedt.
Hij zal o.a. gebruikt worden voor het produceren van isotopen voor medische toepassingen (wat de BR2 nu reeds lang doet) ,het omzetten van langlevende isotopen (afkomstig van radioactief afval) naar korter levende isotopen en uitgebreide onderzoeksactiviteiten.

Aan het bezoek mogen maximaal 30 personen deelnemen. De deelnemers moeten zich registreren bij het SCK en uiteraard moeten er veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden.
Na inschrijving bij ie-net krijgen de deelnemers hierover nadere informatie. Om veiligheids- en procedurele redenen worden de inschrijvingen reeds afgesloten op woensdag 7 augustus . Registratie bij het SCK dient te gebeuren ten laatste op woensdag 14 augustus.

Nadere informatie

Registrering

Elke deelnemer dient zich via internet te registreren op een speciale lijst van het SCK. Hierbij zal gevraagd worden naar volgende gegeven: Naam en voornaam + adresgegevens, bedrijf/vereniging + adresgegevens, functie binnen het bedrijf/vereniging, geboorteplaats +geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer en taal. Vooraf moet een account aangemaakt worden (is een beetje lastig ,opgelet het paswoord moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, er wordt vermeld dewelke)
De link voor registratie bij het SCK wordt na inschrijving meegedeeld.

Algemene voorschriften voor de ganse site van het SCK:

  • Paspoort bijhebben
  • Roken, alcohol en GSM zijn verboden.
  • Fotograferen op of rond de site is ten strengste verboden.

Lunch

De bezoekersgroep gaat gezamenlijk lunchen in de cafetaria op het terrein van het SCK. Volgens verkregen info kan men zeer uitgebreid lunchen voor minder dan 20€ ,drank inbegrepen. Elke deelnemer betaalt zijn lunch en consumpties aan de kassa.

Programma

  • 10.00 uur Aanmelden hoofdingang SCK•CEN
  • 10.30 uur Bezoek BR1
  • 12.00 uur Lunch
  • 14.00 uur Bezoek TCH (technologiehall)
  • 15.30 uur Einde bezoek

Contact & info

Chris Bonte
Verantwoordelijke inschrijvingen
ie-net ingenieursvereniging vzw
Ing. Edwin Van Raemdonck
10/09/2019 Van: 10u00 tot 15u30
SCK-CEN Boeretang 200 2400 Mol

€ 5,00 p.p. voor ie-net-leden / partner € 10,00 p.p. voor niet-leden Lunch en drankconsumpties zijn nog apart ter plaatse te betalen