MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Machinery Safety Engineering
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten.

Machinery Safety Engineering

In 10 sessies leert u de regelgeving correct interpreteren en concretiseren in de praktische uitvoering. Hiertoe komen alle belangrijke aspecten aan bod, zoals het correct uitvoeren van een risicoanalyse volgens EN ISO 12100, het werken met normen, het bepalen van het performance level en/of SIL en uiteindelijk het opstellen van een Technisch Dossier.  
Het samenbouwen van nieuwe en bestaande machines alsook wijzigingen aan bestaande situaties worden in detail besproken.  Hiertoe wordt de sociale regelgeving omtrent arbeidsmiddelen kort toegelicht.
Er wordt eveneens aandacht besteed aan andere economische productrichtlijnen zoals drukuitrusting (PED), Atex, Laagspanning en EMC.
De opdrachten zorgen voor een praktische verdieping van het theoretisch kader. Een projectwerk laat toe om de theoretische kennis toe te passen in de eigen omgeving.
CASE
Doorheen heel de cursus wordt de theorie getoetst aan een praktijkvoorbeeld. Dit voorbeeld loopt als een rode draad door de cursus.
PROJECTWERK
Naast de opleiding wordt een eigen project uitgewerkt zodat de opgedane kennis onmiddellijk gebruikt wordt 
In groepjes of individueel.
Tijdens de lesdagen wordt er tijd uitgetrokken om te werken aan dit project. De aanwezige docent kan telkens de nodige begeleiding geven.
Dit projectwerk wordt geëvalueerd in groep met toetsing door middel van individuele vragen.

 

startdatum : maandag 1 april

Alle datums :
maandag 1 april
woensdag 24 april
maandag 29 april
maandag 6 mei
maandag 13 mei
maandag 20 mei
maandag 27 mei
maandag 3 juni
woensdag 12 juni
maandag 17 juni

telkens van 14u00u-18u00 en 18u30-20u30
een broodjesmaaltijd wordt voorzien tijdens de pauze

PROGRAMMA

Module 1 :Inleiding    
•    Doelstelling en opbouw cursus
•    Bespreking projectwerk en praktische oefeningen
•    Filosofie en nieuwe aanpak wetgeving
•    Maatschappelijke context: sociale en economische aspecten
•    Toelichting relevante richtlijnen

Module 2 :De Machinerichtlijn    
•    De richtlijn machines 2006/42/EG
•    Artikels en hun interpretatie
•    Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen
•    Juridische waarde van het gebruik van normen
•    Opstellen van een technisch dossier
•    Instructies en gebruiksaanwijzingen
•    CE-markering

Module 3 :KB gebruik van arbeidsmiddelen    
•    KB arbeidsmiddelen (Codex boek IV, Titel 2) en bijhorende documenten
•    Aankoopbeleid
•    Projectbouw en aanpassing van bestaande installaties

Module 4 :Risico analyses    
•    Risico analyse volgens EN ISO 12100 en ISO/TR 14121-2
•    Gebruik van normen als ondersteuning
•    Specifieke RA-technieken

Module 5 :Toegepaste technieken    
•    Automatische installaties en robottoepassingen
•    Laser veiligheid, optische en andere straling
•    Geluid en trillingen
•    Veiligheidsafstanden bij beveiligingsinrichtingen volgens EN ISO 13855
•    Blokkeerinrichtingen volgens EN ISO 14119

Module 6 :Functionele veiligheid    
•    Verklaring van het begrip en voorbeelden
•    Functionele veiligheid volgens EN ISO 13849-1
•    Bepalen van Performance Level via vereenvoudigde methode
•    Berekenen van MTFFD, DC en CCF
•    Uitwerken van een praktisch voorbeeld met behulp van Sistema
•    Toelichting van het begrip SIL volgens EN IEC 62061

Module 7 :Toepasselijke richtlijnen    
•    ATEX 114 richtlijn
•    EMC richtlijn
•    Richtlijn drukuitrusting
•    Elektrische veiligheid en EN 60204-1

Evaluatie op basis van
uitgewerkte groepcases    
•    Hoe? 
Uitwerking in groepen van 4 à 5 deelnemers (compleet met risico analyse, opstellen technisch dossier, verdediging conformiteit, etc...).
Presentatie en mondelinge vraagstelling
•    Wanneer? 
najaar 2019
 

DOCENTEN

Contact & info

Mevr. Katrien Godrie
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
01/04/2019 Van: 14u00
17/06/2019 Tot: 20u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

€ 3380 voor niet-leden
€ 2600 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 2600 voor ie-net partners
€ 1690 voor individuele leden < 30j & > 65j (factuur op privé-adres)

 

Subsidies

Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier