MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Reliability Engineering
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten.
21/11/2018

Reliability Engineering


Reliability Engineering: It makes more sense to prevent a failure than to fix a failure.

Het ultieme doel: een minimale Total Cost of Ownership.
Hoe kan je dit bereiken? Ruil de herstelcultuur in voor een proactief asset management beleid!

Organisaties evolueren steeds meer naar een lange termijn aanpak, gefocust op de volledige levenscyclus van de installaties.  Doorgedreven aandacht voor de betrouwbaarheid en beschikbaarheid gedurende de gebruiksfase zijn van groot belang.

Reliability zorgt voor deze transitie zowel tijdens het ontwerp als tijdens het gebruik.  Zo is de installatie eenvoudig te bedienen & te onderhouden aan een optimale kost met maximale up-time en minimale (onvoorziene) stilstanden.

Alle nodige facetten en tools voor deze transitie, komen tijdens de opleiding ‘Reliability Engineering’ aan bod.

Datums

21 november, 28 november, 5 december, 12 december en 19 december 2018

Duurtijd

5 dagen, telkens van 14u00 tot 21u (met broodjespauze om 17u30)

Modules

1. Inleiding
In deze module wordt reliability gekaderd in de organisatie. Waar liggen de verantwoordelijkheden van reliability en waar zijn de raakvlakken met onderhoud, productie,... Tevens worden de meest gangbare begrippen kort toegelicht. Het gaat zowel om specifieke reliability begrippen als begrippen buiten het reliability kader maar met een grote invloed op reliability.
 
2. OEE & KPI’s
Meten is weten.
Als we met reliability willen streven naar een minimale TCO dan moeten we de mogelijkheid hebben om deze zaken te meten. In deze module gaan we bekijken welke KPI’s we kunnen gebruiken om onze organisatie te evalueren en te verbeteren.
Centraal hierin staat de Overall Equipment Effectiveness.
 
3. RCM
Reliability centered maintenance is een methode die reeds langs bestaat en dient om de optimale onderhoudsvormen te bepalen. Dit door de impact van faalvormen en hun effect op de installatie en het proces te kwantificeren (onaanvaardbare risico’s vermijden). Dit kunnen we vooraf gebruiken om ons onderhoudsplan op te stellen, maar ook als optimalisatietechniek. In deze sessie kijken we praktijkgericht hoe we dit in breed, praktisch en pragmatisch kader kunnen toepassen. 
 
4. RCA
Een Root cause analysis wordt gebruikt nadat zich een ongewenste gebeurtenis heeft voorgedaan. Via deze techniek worden de handvaten aangereikt om, op een gestructureerde manier, de grondoorzaak te bepalen. Dit vanaf het probleem tot het onderbouwen van de mogelijke oplossingsvoorstellen. 
 
5. CBM
Bij Condition Based Maintenance gaat men het onderhoud pas uitvoeren wanneer onderdelen van de machine zulke slechte toestand bereiken dat de kans op uitval of stilstand onaanvaardbaar is. Deze strategie houdt in dat men parameters van een equipment gaat capteren die een indicatie kunnen geven over de toestand van de machine. Op basis van normen en vooral ervaring zal dan ten gepaste tijde de opdracht gegeven worden om het correcte onderhoud uit te voeren.
 
6. RBI
Risk Based Inspection is een onderhoudsstrategie die vooral van toepassing is op stationair equipment. Het doel is de integriteit van de installatie staande te houden door een inspectieprogramma op te stellen dat gebaseerd is op een risicoanalyse op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. De inspecties kunnen gaan van een gewone visuele controle tot controles met specifieke meettoestellen.
 
7. Ageing
Ook onze installaties verouderen. We kunnen de gevolgen hiervan ondergaan of we kunnen hierop inspelen. In deze module worden technieken aangehaald om de impact van de veroudering in te schatten. Dit zowel in een algemeen kader als toegespitst op specifieke gebieden (mechanica, E&I, static, …)
 
8. Life Cycle Management 
Bij (grote) investeringsprojecten hebben we als reliability een enorme opportuniteit om ervoor te zorgen 
• dat de positieve aspecten uit het verleden meegenomen worden
• dat de verbeterpunten uit het verleden daadwerkelijk worden geïmplementeerd
• dat de installatie maximaal voldoet aan betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid (RAMS)
• dat alle beslissingen in het project genomen worden vanuit een TCO over de volledige levensduur van de installatie en niet enkel op basis van de projectkost
• dat bij oplevering: alle spare parts gedefinieerd zijn, 
 
9. SMED
Het reduceren van omsteltijden spreekt tot eenieders verbeelding. Zeker als we hierbij durven kijken naar Formule 1 en hun pitstop! Hoe snel wordt een band gewisseld? Dit alles is gebaseerd op SMED. Hierbij gaan we in op de technieken die hierin worden gebruikt om ook uw omsteltijden te reduceren.
 
10. Reliability raakvlakken
Last but not least buigen we ons over alle raakvlakken die reliability heeft in het volledige onderhoudsproces! Of als we nog breder kijken in het gehele perspectief van asset management en kaderen dit een totaalbeeld.

Docenten

Johan Van Aken
Principal reliabilty consultant & zaakvoerder Whistler Reliability 
Sinds hij is afgestudeerd als industrieel ingenieur electromechanica is Johan actief geweest in diverse functies binnen productie. 
Gaandeweg is Johan zich meer gaan toeleggen op het reliability- en onderhoudsgebeuren, hoofdzakelijk omtrent het opstellen van preventieve onderhoudsstrategieën, OEE verbeteringen, RCM trajecten en SAP-PM implementaties.
 
Danny Meulemans
Consultant en zaakvoerder Utilis
Na afgestuurd te zijn als industrieel ingenieur electromechanica is Danny meer dan een kwarteeuw actief binnen een technische omgeving
Eerst voerde hij diverse functies uit in onderhoudsdiensten binnen bedrijven. Aansluitend is hij als consultant actief bij veranderingstrajecten in een onderhouds- en of asset management omgeving dit steeds om op een pragmatische manier de efficiëntie (het presteren van de asset) en/of de effectiviteit (het presteren van de technische functie) te verbeteren

Jochen Vercauteren
Jochen heeft sinds hij de schoolbanken verlaten heeft steeds een onderhoudsfunctie uitgevoerd waar zijn achtergrond van Industrieel Ingenieur steeds van pas kwam.  Zijn eerste ervaringen in de onderhoudswereld heeft hij opgedaan bij Maintenance Partners een bedrijf gespecialiseerd in rotating equipment. De eerste jaren was hij verantwoordelijk voor onderhoudscontracten bij klanten in verschillende sectoren waarbij het doel vooral was de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van hun installaties te garanderen.  Later is hij doorgeschoven naar een managementfunctie waarbij hij de volledige verantwoordelijkheid kreeg over de groep van techniekers die werken ter plaatse uitvoerde.
Na 8 jaar heeft hij besloten het over een andere boeg te gooien en als consultant te gaan werken bij Stork Technical Services.  In deze rol heeft hij vooral projecten uitgevoerd waar de inrichting en optimalisatie van het preventieve programma bij klanten centraal stond en dit door gebruik te maken van allerhande technieken zoals RCM, CBM, RCA,….
Sinds 2016 heeft Jochen zijn eigen bedrijf Reliable Maintenance Solutions (RMS) opgericht waarbij hij nu al zijn ervaringen in de onderhoudswereld ten dienste stelt voor klanten die er nood aan hebben.

Contact & info

Mevr. Katrien Godrie
Projectcoördinator
IE-NET INGENIEURSVERENIGING V.Z.W.
21/11/2018 Van: 14u00
19/12/2018 Tot: 21u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

3286 euro voor niet-leden
2300 euro voor persoonlijke leden ie-net
2300 euro voor bedrijfsleden ie-net
1643 euro voor persoonlijke leden < 30 jaar (factuur op privé adres)
1643 euro voor persoonlijke leden > 65 jaar (factuur op privé adres)

Subsidies

Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier