De inschrijving voor dit evenement is gesloten.

Het in tekening brengen van constructies in gewapend beton


De laatste jaren heeft men vooral aandacht besteed aan een uniforme berekeningswijze voor gewapend en voorgespannen beton. Vooral de implementatie van Eurocode NBN-EN 1992-1-1 heeft heel wat inspanningen gevraagd van onze ingenieurs en studiebureaus. Heel wat andere normen (NBN, Eurocodes, EU en ISO) bepalen evenwel hoe diverse constructie-elementen in gewapend beton in tekening moeten worden gebracht. Vooral de ISO-norm 3766, in voege sinds 2003, heeft een grote impact. 
Ook stellen we vast dat er in de diverse bouwkundige opleidingen, zowel bachelors als masters, weinig aandacht wordt besteed aan het in tekening brengen van gewapende betonconstructies. Meestal bestaat de tekenopleiding op zichzelf en verwerft men vaardigheden om tekeningen te lezen op de werkvloer. Kennis, inzicht en vaardigheden worden dus vooral door overlevering verworven. 
Aan dit hiaat wil deze cursus een oplossing bieden. Als expertgroep Civiele Techniek streven we ook naar een meer uniforme voorstelling van zowel bekistingsplannen als wapeningsplannen en een meer uniforme opmaak van diverse meetstaten binnen onze studiebureaus.

Doelgroep
Deze cursus richt zich zowel naar ingenieurs, tekenaars als naar werfleiders die betrokken zijn bij het opmaken, in tekening brengen en uitvoeren van gewapende betonconstructies.

Programma

Datums
13 september, 20 september en 4 oktober 2018

Duurtijd
3 dagen, telkens van 14u30 tot 20u (met broodjespauze om 17u30)

Programma
Dag 1:   deel 1 en 2
Dag 2:   deel 3 en 4
Dag 3:   toelichting van software firma’s ahv praktische voorbeelden
              ACS-Technics: Strakon
              TD Datech: Autodesk/Revit
              Construsoft: Tekla/Trimble
              SCIA: Allplan Engineering

Hier kan u meer informatie over de deelnemende bedrijven downloaden.

Docent

Ing. Gilbert Vanden Borre Msc

Zaakvoerder studiebureau Stabiton bvba en projectmanager van Liboconstruct bvba.
Gewezen docent aan Kaho-Sint Lieven.
Gewezen pedagogisch adviseur van het VSKO verantwoordelijk voor de coördinatie van alle nijverheidssectoren.
Gewezen voorzitter van de studiegroep stabiliteit van de VIK.
Lid van de ie-net expertgroep Civiele Techniek.
Lid van de ie-net expertgroep Bouwfysica, Gebouwentechniek en Architectuur.

Contact & info

Birgit De Wolf

Partners

BBG
13/09/2018 Van: 14u30
04/10/2018 Tot: 20u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

€ 780 voor niet-leden € 545 voor individuele leden ie-net € 545 voor ie-net partners € 545 voor leden BBG € 390 voor individuele leden <30j | >65j

Subsidies

Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier