MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Evenement / Jaarlijkse Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten.

Jaarlijkse Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw

Programma

18.00 uur:  Onthaal en broodjesmaaltijd
18.30 uur:  Voordracht Delen Private Bank
19.00 uur:  Aanvang JAV
22.00 uur:  Receptie

Agenda

 • Verwelkoming door de algemeen voorzitter
 • Werkingsverslag 2017
 • Financiën:
  1) Verslag van de algemeen penningmeester over de jaarrekening 2017 van de vzw ie- net ingenieursvereniging
  2) Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2017 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
  3) Verslag door de rekeningtoezichthouders
  4) Goedkeuring van de jaarrekening 2017 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
  5) Kwijting van de bestuurders van de vzw ie-net ingenieursvereniging
  6) Kwijting van de commissaris van de vzw ie-net ingenieursvereniging
 • Vragenronde
 • Afsluiting

Volmacht - Inschrijven

Wie is stemgerechtigd?
ie-net leden die hun lidgeld voor 2018 betaalden zijn stemgerechtigd.

Volmacht geven?
ie-net leden die niet kunnen aanwezig zijn, kunnen een volmacht geven aan één ander ie-net lid. Download het volmachtformulier . De volmacht moet, volledig ingevuld en ondertekend door lastgever en lasthebber, ten laatste op maandag 14 mei 2018 toekomen bij de staf van ie-net ingenieursvereniging vzw bij voorkeur via jav@ie-net.be of fax 03 216 06 89. We bezorgen u een bevestiging van ontvangst van uw volmacht.

Inschrijven?
Graag online bij voorkeur voor dinsdag 15 mei 2018

Inloggen?
Via uw login (= uw e-mailadres) en uw paswoord.

Bijhorende documenten

Download het volmachtformulier

Download het verslag van de vorige JAV
Naar alle JAV-verslagen  .

Download de Jaarrekening 2017

Download het verslag van de commissaris

Download de samenstelling van het ledenbestand

Download het jaarverslag

 

Contact & info

Mevr. Christine Beckers
IE-NET INGENIEURSVERENIGING V.Z.W.
Tel: 32600840
16/05/2018 Van: 18u00 tot 22u00
Delen Private Bank BP-Building - Jan Van Rijswijcklaan 162 2020 Antwerpen