MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Activiteit / KRID-contactvergadering: Meerwaarde van materiaalcertificatie en dienstencertificatie bij ontwerp en bij deskundigenonderzoek
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten.

KRID-contactvergadering: Meerwaarde van materiaalcertificatie en dienstencertificatie bij ontwerp en bij deskundigenonderzoek

Rol van certificatie van materialen en diensten bij een deskundigenonderzoek
Gastsprekers ir. Benny De Blaere, General Manager - Belgian Construction Certification Association (BCCA), en  ir. Sammy Gruss, Director Certification Management - BCCA.

Tijdens deze contactvergadering gaan de sprekers dieper in op

  • de door Europa vereiste prestatie- en conformiteitsverklaringen (respectievelijk volgens  de bouwproductenverordening en  de machinerichtlijn, hun verplichte declaraties zoals de DOP (Prestatieverklaring), de AVCP (Beoordeling en Verificatie van de Prestatie-bestendigheid), die leiden tot het Certificaat van prestatiebestendigheid).
  • de vrijwillige kwaliteitsverklaringen zoals ATG (Technische Goedkeuring in het kader van de BUtgb) en Benor-certificatie en de meerwaarde ervan bij het ontwerpen en het uitvoeren van deskundigenonderzoeken.
  • de rol van normen en STS (Technische Specificaties uitgegeven door de Federale Overheid):
    -  te beschouwen als vrijblijvende regel van goed vakmanschap?
    -  wat is wetgevend dus verplichtend?
  • vernieuwende tendensen inzake personencertificatie, certificatie van processen en diensten en kwaliteitskaders.

22.00 uur   Einde

Programma

19.00 uur   Ontvangst

19.15 uur   Koud buffet

20.15 uur   Rol van de certificatie van materialen en diensten bij een deskundigenonderzoek door ir. Benny De Blaere, General Manager BCCA, en  ir. Sammy Gruss, Director Certification Management BCCA.

22.00 uur   Einde

 

Inschrijving

Ten laatste op 17 september 2018.

Werkwijze online inschrijven

  • ie-net-leden: via de login (= uw e-mailadres) en het paswoord dat u via e-mail hebt ontvangen
  • niet-leden: via eenmalige aanmaak "new account". Let wel: uw login=uw e-mailadres

Online inschrijven lukt toch niet? Neem  tijdens de kantooruren contact op met Chris Bonte - gsm 0489 555 560 of mail chris.bonte@ie-net.be.

Contact & info

Mevr. Christine Beckers
IE-NET INGENIEURSVERENIGING V.Z.W.
Tel: 32600840
19/09/2018 Van: 19u00 tot 22u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
(factuur wordt toegestuurd – kosteloos annuleren tot 14 september 2018 – daarna is de volledige som verschuldigd) € 35 voor KRID-leden € 40 voor FEBEX-leden € 45 voor niet-leden KRID supplement inschrijving via e-mail of telefoon: € 10 (niet-leden schrijven vooraf het verschuldigde bedrag over op rkn – IBAN BE28 3200 4392 6320 – BIC BBRU BE BB met vermelding van uw naam + “certificatie”)