Plat dak specialist editie 2018

In de eenentwintigste eeuw wordt er van een platdak meer verwacht dan een goede isolatie en betrouwbare afdichting. Het platdak wordt ingericht als tuin, er wordt op geparkeerd, het wordt een bedrijfsvloer voor warmwaterproductie of voor een fotovoltaïsche elektriciteitscentrale, het regenwater wordt er op gebufferd, klaar voor hergebruik in de huishouding.Kortom, het platdak speelt een belangrijke rol in duurzaam bouwen.

Deze opleiding brengt een grondige studie van gekende materialen en technieken voor de opbouw van platte daken. De cursist krijgt een degelijk inzicht in de theoretische grondslagen, normen, reglementeringen en wetgevingen die daarop betrekking hebben. Dat inzicht wordt versterkt door praktische oefeningen, case-studies, bezoeken aan fabrikanten en werken in uitvoering.

ir. Jan Coumans, ere-voorzitter BEVAD vzw

Doelgroep

 • Aannemers van bouwwerken
 • Technisch leidinggevend personeel
 • Architecten
 • Ingenieurs
 • Docenten van onderwijsinstellingen
 • Verantwoordelijken van technische diensten

De cursus sluit aan bij een opleiding Hoger Onderwijs van het Korte Type (professional bachelor). 

In samenwerking met

BEVAD - Confederatie Bouw Aannemers van Dichtingswerken - WTCB

Programma

Datums

 • 17, 24 april 2018
 • 8, 15, 22, 29 mei 2018
 • 5, 12, 19, 26 juni 2018
 • 4, 11, 18, 25 september 2018
 • 2, 9, 16, 23 oktober 2018
 • 6, 13, 20, 27 november 2018
 • 4, 11, 18 december 2018

Duurtijd

25 dinsdagen van 16u00 tot 20u30

Programma

 • Theorie
 • De onderdelen
 • Praktijkraadgevingen
 • Praktijkmanagement
 • Werf- en Bedrijfsbezoeken

Evaluatie en certificaat

Op het einde van de cursus stelt iedere deelnemer een project voor. De beoordeling gebeurt door een professionele jury. Bij welslagen ontvangt u een certificaat.

 

Modules

THEORIE

Deze module omvat platdakconstructies, bouwfysica van het platte dak, windbelasting.

DE ONDERDELEN

Komen aan bod : dakvloer en afschot, dampschermen, isolatie, dakafdichtingen, vloeibare afdichtingen en schutlagen.

PRAKTIJKRAADGEVINGEN

We behandelen in deze module : daktoebehoren, dakdetails, brandgedrag bij platte daken, groendaken, parkeerdaken, onderhoud, pathologie, renovatie of sanering, analyse van ATG document.

PRAKTIJKMANAGEMENT

We gaan dieper in op duurzaam ondernemen, juridische aspecten afdichtingswerken, juridisch deskundigenonderzoek, verzekeringen, veiligheid, normen en goedkeuring.

WERF- EN BEDRIJFSBEZOEKEN

In de loop van de opleiding worden diverse bezoeken ingepland. U toetst meteen de leerstof aan de praktijk.

 

 

Contact & info

Dirk Van Kerckhove
Technisch adviseur
BELGISCHE VERENIGING VAN AANNEMERS VAN DICHTINGSWEN BEVAD vzw
Christine Mortelmans
IE-NET INGENIEURSVERENIGING V.Z.W.
17/04/2018 Van: 16u00
18/12/2018 Tot: 20u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
Sorry, due to an error, we are unable to fulfill your request at the moment. You may want to contact your administrator or service provider with more details about what action you were performing when this occurred.
Cannot read unrecognized property CRM_Core_Config::$mapGeoCoding.

Terug naar startpagina.