De inschrijving voor dit evenement is gesloten.

Good Manufacturing Practices (GMP): Radiofarmaca

Deze sessie maakt deel uit van de volledige cursus "Good Manufacturing Practices (GMP): basisopleiding". Je kan voor deze sessie afzonderlijk inschrijven. 

Radiofarmaca zijn radioactieve farmaceutische producten. De radioactieve straling die bij deze stoffen vrijkomt, wordt gebruikt voor beeldvorming, met als doel anomalieën bij de patiënt op te sporen en diagnoses te stellen.

Om van een lichaamsdeel een beeld te kunnen maken, wordt een voor het lichaamsdeel gepaste radioactie stof bij de patiënt geïnjecteerd. De radioactieve stof verzamelt zich na een zekere tijd in het desbetreffende lichaamsdeel en door die radioactiviteit (=straling) is men in staat met speciale apparatuur gebonden aan computers, beelden van het lichaamsdeel te maken. Een voorbeeld van beeldvorming is de zogenaamde Pet-Scan (Positronen emissie tomografie) die dagdagelijks wordt toegepast. 

Voor lichaamsdelen die behandeld moeten worden met radioactieve straling wordt ofwel het bewuste lichaamsdeel direct bestraald van buitenaf of wordt een radioactie stof voor korte tijd ingeplant.

Omwille van de radioactiviteit van deze stoffen nemen de radiofarmaca in het medische gebeuren een heel bijzondere plaats in. Specifieke procedures en veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing. In het belang van de patiënt is uiterste zorgvuldigheid en verantwoordelijkheidszin vanwege het technisch en zorgverstrekkend personeel noodzakelijk. 

Doelgroep Medisch personeel dat van ver of dichtbij te maken heeft met dit bijzonder medisch gebeuren en die het bij de uitoefening van hun beroep nuttig achten hierover meer te weten. Kennismaken met dit specifieke complexe gebeuren kan van nut zijn voor de eigen werksituatie. Docent Dr. Kim Serdons: Hoofd Radiofarmacie UZ Leuven / Nucleaire Geneeskunde

Programma

Tijdens de opleidingssessie komen de verschillende aspecten aan bod.

Module 29 maart 2018

  • Algemene intro : radioactiviteit , isotopen , cyclotron, PET/beeldvorming,….
  • GMP richtlijnen specifiek voor radiofarmaca 
  • Tegenstrijdigheden GMP en radioprotectie
  • Uitwerking van een typisch PET productieproces startende met het cyclotron en eindigend met volledige kwaliteitscontrole voor conditionele en finale release
  • Voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van de behandeling van een aandoening door middel van een radioactieve stof/straling. 

Contact & info

Ing. Edwin Van Raemdonck
Mevr. Katrien Godrie
Projectcoƶrdinator
IE-NET INGENIEURSVERENIGING V.Z.W.
29/03/2018 Van: 19u00 tot 21u15
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
Sorry, due to an error, we are unable to fulfill your request at the moment. You may want to contact your administrator or service provider with more details about what action you were performing when this occurred.
Cannot read unrecognized property CRM_Core_Config::$mapGeoCoding.

Terug naar startpagina.