De inschrijving voor dit evenement is gesloten.

Waterstof: energiedrager en technologie

Waterstof (H2) is een milieuvriendelijke brandstof ,de verbranding/omzetting levert trouwens zuiver water. De gunstige fysische en chemische eigenschappen maken van waterstof een krachtige en compacte energiedrager. Het is overvloedig aanwezig in de natuur in gebonden toestand (o.a. H2O / water !).

Ondertussen zijn heel wat praktische toepassingen van waterstof als energiedrager goed ingeburgerd, zo wordt het reeds lang gebruikt, voor processen in de industrie (in de chemische industrie bijvoorbeeld), en van recentere datum zijn er de brandstofcellen voor het genereren van elektriciteit. Elektriciteit die gebruikt wordt om rechtstreeks op het net te zetten of voor de aandrijving van elektrische motoren van voertuigen (auto’s, autobussen, vuilniswagens, vrachtwagens, vorkliften,…). Een andere toepassing is het directe gebruik van waterstof als brandstof voor ontbrandingsmotoren.

Via duurzame elektrische energie van windmolens en fotovoltaïsche cellen kan via elektrolyse van water, waterstof gegenereerd en eventueel opgeslagen worden. Waterstof kan dus beschouwd worden als de mogelijkheid voor het opslaan van elektrische energie. Meerdere concrete projecten werden ondertussen ontwikkeld.

Ondertussen wordt er nog vlijtig onderzoek gedaan naar nieuwe toepassingsmogelijkheden, nieuwe technologieën en de optimalisering van bestaande processen. Tijdens de lezing van Ir. Adwin Martens van WaterstofNet zullen de hierboven vermelde aspecten aan bod komen

Programma

18:30 uur: Ontvangst en registratie van de deelnemers
19:00 uur: Voordracht door ir. Adwin Martens

  • Onderwerpen die aan bod komen:
  • Eigenschappen van waterstof als energiedrager
  • Stand van zaken en toekomstperspectieven ( internationaal, Europees,..)
  • Waterstoftechnologieën (bestaande en nieuwe ontwikkelingen)
  • Waterstofgeneratie via hernieuwbare energie voor opslag of voeding van het net.
  • Voorbeelden van gerealiseerde projecten

20:00 uur: Vragen stellen
20:30 uur: Netwerken bij een drankje en een versnapering
21:30 uur: Einde

 

Spreker / LEM

Spreker: ir. Adwin Martens
Hij studeerde aan de Eindhovense Universiteit voor Technologie waar hij in 1990 het ingenieursdiploma behaalde. 

Van 12/1990 tot 6/2009 was hij tewerkgesteld bij het VITO waar hij onderzoekswerk deed op het gebied van :Energy Efficiency in industry, combined production of heat and power (CHP), fuel cells and hydrogen.

Ir. Adwin Martens is in juli 2009 gestart met WaterstofNet.

WaterstofNet VZW is een vereniging met een zevental Vlaamse en Nederlandse medewerkers. Het realiseert duurzame waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland. Men kan er terecht voor adviezen of concrete projectondersteuningen. 

Ondertussen heeft de Belgische overheid WaterstofNet aangeduid als vertegenwoordiger van België bij de “Hydrogen Implementing Agreement” binnen het IEA (International Energy Agency).

Lage emissiezone

Het Ingenieurshuis en de parking zijn gesitueerd in de lage-emissiezone van de Stad Antwerpen. 
Hier mogen dus enkel voertuigen rijden die aan bepaalde milieucriteria voldoen.
Meer info

Contact & info

Chris Bonte
Administratief bediende
IE-NET INGENIEURSVERENIGING V.Z.W.
Ing. Edwin Van Raemdonck
19/04/2018 Van: 18u30 tot 21u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
Sorry, due to an error, we are unable to fulfill your request at the moment. You may want to contact your administrator or service provider with more details about what action you were performing when this occurred.
Cannot read unrecognized property CRM_Core_Config::$mapGeoCoding.

Terug naar startpagina.