MENU Menu
of
Kalender
Home / CiviCRM / CiviCRM / Op zoek naar reeën en everzwijnen
22/08/2018

Op zoek naar reeën en everzwijnen

Jacht wordt in de Vlaamse jachtwetgeving gedefinieerd als het planmatig, doordacht en duurzaam gebruik van wild en hun leefgebieden. Binnen het ruimer kader van het wildbeheer zorgen jagers voor een (h)eerlijk en duurzaam stukje wildbraad, extra leefgebieden en voedsel voor wilde dieren en helpen ze schade door wild en verkeersongevallen te voorkomen. Jacht is onderworpen aan strenge regels, die moeten verzekeren dat de jacht gebeurt op een veilige, duurzame en maatschappelijk aanvaardbare manier. Het Vlaamse jachtdecreet van 24 juli 1991 schept het kader waarbinnen de jager kan handelen. Het somt ook de jachtwildsoorten op die worden ingedeeld in klein wild, grof wild, waterwild en overig wild. Kathleen Vanhuyse van de Hubertus Vereniging Vlaanderen (www.hvv.be) licht de jacht in Vlaanderen uitgebreid toe.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) www.inbo.be voert onderzoek uit rond diverse thema’s zoals soorten & biotopen, milieu (verdroging, vermesting, verontreiniging, verzuring, vernatting, versnippering, klimaat) en maatschappelijke thema’s gerelateerd aan natuurlijke hulpbronnen  (bosbouw, ecosysteemdiensten, jacht, landbouw, recreatie, transport, visserij). Tijdens deze avond gaan we dieper in op de grofwildjacht in Vlaanderen. Er lopen aan het INBO actueel studies over de ecologie en het beheer van grofwildsoorten en het maatschappelijk draagvlak  hiervoor in Vlaanderen, , ... Jim Casaer illustreert aan de hand van een aantal studies hoe deze een bijdrage leveren aan de concrete praktijk van het wildbeheer  in Vlaanderen.

De voordracht gaat door in één van 6 authentieke boswachterswoningen rond het Meerdaalwoud. Maarten Verbeeke vertelt ons alles over deze unieke locatie op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië.

Profiterend van de unieke locatie aan de Zuid-rand van het Meerdaalwoud en de avondschemering gaan we onder leiding van ervaren spoorzoekers op zoek naar reeën en everzwijnen. Foto schots toegelaten. Afsluiten doen we met een lokaal drankje.

Programma

  • 19:00 uur: Voordracht jacht en natuurbehoud
  • 20:45 uur: Vragen
  • 21:00 uur: Een boswandeling op zoek naar reeën en everzwijnen
  • 21:45 uur: Afsluitend drankje
  • 22:00 uur: Einde

Doelgroep

Alle ingenieurs en hun partners die interesse hebben in het wildbeheer en dit willen opzoeken tijdens een info-avond en avondlijke wandeling.

 

Contact & info

ir. Dirk De Moor
Chris Bonte
Administratief bediende
IE-NET INGENIEURSVERENIGING V.Z.W.
22/08/2018 Van: 18u45 tot 22u00
Boshuis het Spoor Chemin de la trace (einde van de weg) 1390 Nethen
Grote kaart tonen
€ 10,00 p.p. voor ie-net-leden / partner
€ 30,00 p.p. voor niet-leden