Tussen ingenieur en arts

Loes Gabriels

Loes Gabriëls, pionier in diepe hersenstimulatie

Binnenkort staat professor Loes Gabriëls voor de 32ste keer in de operatiekamer om er een patiënt die lijdt aan een ernstige dwangneurose bij te staan tijdens een hersenoperatie. Samen met neurochirurg Bart Nuttin is de 55‑jarige psychiater, hoofd van het Leuvense Universitair Centrum voor Obsessieve‑Compulsieve Stoornissen, een pionier inzake diepe hersenstimulatie bij deze psychiatrische aandoening. “Zonder mijn ingenieursachtergrond had ik dit niet kunnen waarmaken.”

Elektroden in een menselijk brein aanbrengen om daar ʻontspoordeʼ hersencellen op een gecontroleerde manier elektrisch bij te sturen: het klinkt als science fiction, maar in feite is diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation of DBS) een zoveelste tastbaar bewijs van de krachtige, levensreddende mogelijkheden die ontstaan als geneeskunde en technologie elkaar vinden. Natuurlijk: met DBS grijpen artsen in op de hersenen, het orgaan dat ons denken, voelen en doen, kortom ons mens‑zijn bepaalt. Dat wekt, terecht, vragen en ongerustheid op.

Klik hieronder voor het volledige artikel: 
Tussen ingenieur en arts
Verschenen in: 
ILYA nummer 8

© IE-NET 2016