Slopen: Sorteren met de zware middelen

Slopen

Slopen is veeleer een verhaal van valorisatie van grondstoffen geworden

Op YouTube en Discovery Channel levert het steevast spectaculaire beelden op: mannen die met één druk op een knop een reeks welgeplaatste staven dynamiet tot ontploffing brengen en daarmee een enorm gebouw als een kaartenhuisje in elkaar doen vallen. De dagelijkse business van slopers en afbraakwerkers is echter een stuk minder spectaculair.

Het is een verhaal van valorisatie van grondstoffen, waarbij precies en nauwkeurig sorteren de sleutel is tot kostenefficiëntie.

In de afgelopen tien tot vijftien jaar is de sector van sloop‑ en ontmantelingswerken enorm geëvolueerd, een evolutie die bijna volledig terug te brengen is tot de aanhoudende toename van regels inzake milieu‑ en afvalbeleid. Puur op gewichtsbasis bekeken neemt de sector maar liefst 75% van al het geproduceerde afval in ons land voor zijn rekening. Toch moet die evolutie ook sterk gerelativeerd worden want een overgroot deel van dat afval is inert materiaal dat hergebruikt wordt bij de aanleg van wegen en parkeerterreinen. Net als vijftien jaar geleden.“Het verschil met vroeger is dat toen wel eens een volledig huis de breker in ging, inclusief de fauteuils en de gordijnen. Dat komt vandaag bijna niet meer voor”, zegt Johan DʼHooghe. Deze ingenieur is met zijn bedrijf Recycling Assistance als consultant in de sector actief en is ook voorzitter van de Confederatie van Aannemers van Sloop‑ en Ontmantelingswerken (CASO).

Klik hieronder voor het volledige artikel: 
Sorteren met de zware middelen
Verschenen in: 
ILYA nummer 6

© IE-NET 2016