Margo Briessinck: Strijd tegen de putten

Strijd tegen de putten

De aanpak voor de beschadigingen in de wegen

Het voorbije decennium regende het klachten over de staat van ons wegdek. Vooral in de winter, omdat in dat seizoen de vorst- en dooicycli heel wat schade berokkenen. Bovendien vergt herstellen met asfalt droog en voldoende warm weer, wat ‘s winters allesbehalve vaak voorkomt. Margo Briessinck, burgerlijk ingenieur bouwkunde, weet er alles van. Hij werkt als senior adviseur bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het is een jaarlijks ritueel: mensen die een schadeclaim indienen bij de Vlaamse overheid omdat hun auto beschadigd raakte door putten in het wegdek. In de eerste helft van 2012 ging het over 879 bestuurders; in dezelfde periode van het jaar daarvoor zelfs over 2.159. In gemiddeld één op de twee gevallen moet de overheid inderdaad de opgelopen schade aan het voertuig betalen.

Klik hieronder voor het volledige artikel: 
Strijd tegen de putten
Verschenen in: 
ILYA nummer 7

© IE-NET 2016