Internationale stages van thuis uit

Internationale stages van thuis uit

Virtueel leren werken

Stage lopen overal ter wereld en dat van achter je eigen pc: het heeft zo zijn voordelen. Toch zijn virtuele stages nog niet echt courant in studentenmilieus en ook bedrijven beginnen pas langzaam de nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Daarom werkte de Board of European Students of Technology (BEST), een Europees netwerk van ingenieurstudenten, mee aan het Europese project EU-VIP om een stand van zaken over virtuele mobiliteit op te maken.

Daarnaast werden twee symposia georganiseerd in Riga en Ljubljana om enkele pilootprojecten te evalueren vanuit studentenperspectief. Wieke Villerius van BEST zet de voordelen en de uitdagingen op een rijtje.

Vooraleer we de concrete stages induiken, vragen we Wieke Villerius eerst wat een virtuele stage eigenlijk inhoudt. “Er zijn verschillende soorten virtuele stages. Je hebt stages die virtueel worden ondersteunend, waarbij de student gewoon stage loopt en via email, chat en andere ICT door zijn universiteit of hogeschool wordt begeleid. Een andere soort noemen we een fully virtual stage: de student werkt op afstand voor een bedrijf en de stage speelt zich virtueel af. Het grote voordeel van dat laatste is dat het erg flexibel is voor de student en dat het makkelijker te combineren valt met je studie, terwijl een gewone stage vaak enkel in de vakantie kan. Op die manier kunnen ook kosten voor de verplaatsing worden gedrukt en hebben meer studenten de mogelijkheid om een stage te kunnen volgen.”

Klik hieronder voor het volledige artikel: 
Leren met technologie (deel 3)
Verschenen in: 
ILYA nummer 5

© IE-NET 2016