EnergyVille

De huizen waarin we morgen wonen, zullen bij uitstek ‘slim’ zijn. Energie-efficiëntie, flexibiliteit en hernieuwbare energie zijn daarbij sleutelbegrippen. Het ‘internet of things’ leidt ons naar die futuristische energiemanagementsystemen en EnergyVille in Genk test die systemen uit. EnergyVille beschikt over verschillende laboratoria, maar in het kader van ‘slim wonen’ trok vooral het Home Lab onze aandacht.

Klik hieronder voor het volledige artikel: 
energyville.pdf
Verschenen in: 
ILYA nr. 27: Slim Bouwen

© IE-NET 2016