Een betere veiligheid dankzij sensoren en communicatietechnologie in het brandweerpak

het slimme reddingspak

Het slimme reddingspak

Voor professionele werknemers draagt kleding bij tot hun persoonlijke gezondheid, veiligheid en bescherming in de omgeving waarin zij opereren.

de voorbije decennia maakten persoonlijke beschermingsmiddelen PBM een ware revolutie door. Nieuwe materialen en systemen verbeterden de mate van comfort en bescherming. Desondanks lopen reddingswerkers, waaronder brandweerlui, nog steeds blessures op. Sommige daarvan zijn bijzonder moeilijk te vermijden zoals bij de instorting van een gebouw, maar andere kunnen voorkomen worden door slimme monitoring en early-warning-systems.

‘Smart textiles’ zijn een nieuwe generatie van textielproducten. Ze zijn in staat om de mens en zijn omgeving te controleren en om er adequaat op te reageren. Het zijn stand-alone-systemen waarbij sensoren, actuatoren, energieopwekking, communicatie- en gegevensverwerking worden geïntegreerd in het textiel. Daarbij verminderen zij het comfort niet en zorgen ze voor een proactieve bescherming van de reddingswerker.

Klik hieronder voor het volledige artikel: 
Het slimme reddingspak
Verschenen in: 
ILYA nummer 3

© IE-NET 2016