Zoekresultaten

Dylema

Een nieuwe generatie hulpmiddelen bij humanitaire ontmijning

Een nieuwe generatie hulpmiddelen bij humanitaire ontmijning

De Koninklijke Militaire School in Brussel maakt niet alleen indruk met haar huisvesting. Binnenin trekt ook de kunstige en imposante renovatie de aandacht, maar in de KMS wordt niet alleen lesgegeven.

search and rescue op zee

Project Icarus creëert een nieuwe dimensie voor ‘search and rescue’

Reddingswerk te land, ter zee en in de lucht

Niet alleen ontmijners werken in vaak ondankbare omstandigheden. Dat geldt evenzeer voor de reddingsteams die her en der in de werel d mensen van onder het puin halen na aardbevingen, windhozen of andere r ampen. Ook zij kunnen materiële ondersteuning die hun werk vergemakkeli jkt nuttig gebruiken.

Jan Lauwers

Medische instrumentatie: patiëntveiligheid staat voorop

35 mensen houden de medische toestellen operationeel in UZ Leuven

Op weinig plaatsen is het gevoel dat we ons lot in de handen van anderen leggen, zo uitgesproken als in een ziekenhuis. Dat daar iets zou misgaan door een menselijke fout of een technisch mankement is voor de moderne, mondige burger nauwelijks nog te aanvaarden. “Patiëntveiligheid staat voorop in alles wat we doen”, zegt ook Jan Lauwers van de afdeling medische instrumentatie aan UZ Leuven.

Kraan op een schip

Studenten gaan op reis met de baggeraars

Ondergedompeld in maritieme technieken

KAHO Sint-Lieven biedt sinds enkele jaren de opleiding Maritieme Technieken aan, een specialisatie binnen de master industrieel ingenieur elektromechanica. DEME, Jan De Nul, Euronav, Exmar, Multi en URS werken samen met de hogeschool om ‘technical superintendents’ voor schepen op te leiden.

Operatiekamer van de toekomst

Operatiekamer van de toekomst

De integratie van nieuwe technologieën in functie van de mens

Een operatiekamer boezemt bij veel mensen angst in. Het is de plaats bij uitstek waar men volledig overgeleverd is aan anderen, aan machines en apparaten. Nochtans worden veel inspanningen gedaan om al deze nieuwe technologieën te integreren met elkaar én met de menselijke expertise om te komen tot een efficiënte en vooral veilige chirurgie. De operatiekamer van de toekomst moet dan ook een hightech omgeving worden, die zich echter soepel plooit omheen de expertise van de chirurg.

fibre cable

“Fibre to the home” in de gezondheidszorg

Glasvezelkabels moeten communicatie tussen dokters en patiënten op afstand faciliteren

Lang leven staat niet noodzakelijk gelijk aan goed leven. In de glasvezelindustrie meent men een deel van de oplossing te hebben: glasvezelkabel tot in de privéwoningen brengen, de zogenaamde Fibre to the home (FTTH). ILYA vroeg aan de industrieorganisatie FTTH Council Europe om uitleg.

Dader

Daders herkennen dankzij geavanceerde beeldtechnieken

Twee burgerlijk ingenieurs computerwetenschappen helpen het gerechtelijk onderzoek

Diep in de wandelgangen het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven, vinden we het Medical Imaging Research Center (MIRC), een interdisciplinair onderzoekscentrum voor medische beeldvorming en beeldverwerking. Hier werken ingenieurs, fysici, artsen en biowetenschappers samen om de medische beeldvorming te optimaliseren. Medische beeldverwerking wordt er ook gelinkt aan forensisch onderzoek. Daaruit komen nieuwe technieken voort om gerechtelijk onderzoek te verbeteren.

het slimme reddingspak

Een betere veiligheid dankzij sensoren en communicatietechnologie in het brandweerpak

Het slimme reddingspak

Voor professionele werknemers draagt kleding bij tot hun persoonlijke gezondheid, veiligheid en bescherming in de omgeving waarin zij opereren.

de voorbije decennia maakten persoonlijke beschermingsmiddelen PBM een ware revolutie door. Nieuwe materialen en systemen verbeterden de mate van comfort en bescherming. Desondanks lopen reddingswerkers, waaronder brandweerlui, nog steeds blessures op. Sommige daarvan zijn bijzonder moeilijk te vermijden zoals bij de instorting van een gebouw, maar andere kunnen voorkomen worden door slimme monitoring en early-warning-systems.

meeting

Wanneer deed je laatst iets voor het eerst?

Non-stop creativiteit

Onze werk- en leefomgeving verandert in een steeds sneller tempo. Je creatief vermogen aanscherpen is geen luxe, eerder een basisvaardigheid. Ook voor de ingenieur. Zie je op tegen een klassieke creativiteitssessie of is een brainstorm niets voor jou? Ook zonder veel extra tijd en middelen kan je je brein stimuleren. Richt je werk net iets anders in, verleg je focus, doorbreek je routines. Met de tips hieronder, verzameld bij diverse creativiteitsspecialisten, train je op elk moment van de dag en op om het even welke plaats je creatieve spier.

Willy Vandenbrande

Willy Vandenbrande: de ingenieur-kunstenaar als rolmodel

“We geloven nog altijd dat alle heil alleen van groei kan komen.”

Zijn gave om statistische procescontrole te doceren wordt tot in Amerika en recent zelfs India opgemerkt, maar burgerlijk ingenieur en kwaliteitskundige Willy Vandenbrande is net zo goed een begenadigd schrijver. Op gedichtendag las Liesbeth Imbo op Radio 1 zijn kritische gedicht ‘Europa’ voor.

Pagina's

© IE-NET 2016