MENU Menu
of
Wegenbouw
Home / Afdelingen / Wegenbouw

Wegenbouw

De expertgroep Wegenbouw is een open overlegplatform, waar alle geïnteresseerden uit de sector welkom zijn. 

De expertgroep brengt specialisten uit diverse disciplines bij mekaar.
Een aantal voorbeelden zijn: besturen, zowel van de Vlaamse Gemeenschap als van Steden en Gemeenten, opdrachtgevers, ontwerpers, studieburelen, aannemers, fabrikanten van wegenbouwproducten, leveranciers van machines, vrachtwagens, ... verkeer- en mobiliteitsspecialisten, grondbank, bodemdeskundigen, veiligheidsmensen, …

We hebben ook goede contacten met de Vlaamse Confederatie, Vlawebo, het OCW, de grondbank, NAVB-Constuctiv, ... 
Door deze ruime vertegenwoordiging blijven we op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen in de diverse disciplines van de sector.
Dit laat ons toe een actueel en interessant programma aan te bieden met de beste specialisten.
Concreet betekent dit een zestal discussieavonden per jaar, ivm. diverse aspecten van de sector.

  • Asfalt, beton, riolering, grondverbetering, grondstabilisatie en beschoeiing,
  • Sociale wetten,
  • Track & Tracesystemen,
  • Minder Hinderproblematiek,
  • Veiligheid, …

De expertgroep Wegenbouw draagt ook bij aan de permanente vorming, een basisdoelstelling van ie-net.