MENU Menu
of
Emerging digital technologies
Home / Afdelingen / Emerging Digital Technologies

Emerging Digital Technologies

In alle domeinen van het bedrijfsleven vinden evoluties plaats onder invloed van nieuwe technologieën. De expertgroep Emerging Digital Technologies wil uitgroeien tot het referentieplatform dat kennisuitwisseling stimuleert rond opkomende technologieën en de toepassing ervan in het bedrijfsleven.

Daartoe organiseert de expertgroep zowel kennisuitwisseling binnen de groep (presentatie, demo’s) als naar externen onder de vorm van debatavonden, presentaties, opleidingen, workshops en praktische tools. Omdat “emerging” per definitie ook betekent “veranderend in de tijd”, zullen de topics die in de expertgroep aan bod komen regelmatig wijzigen onder invloed van toonaangevende technologiebarometers en wijzigende behoeften in verschillende sectoren.