MENU Menu
of
Civiele techniek
Home / Afdelingen / Civiele techniek

Civiele techniek

De expertgroep Civiele techniek is oorspronkelijk gestart met de promotie van de studie en de opvolging van de kunstwerken. Thans is de scope van de expertgroep verruimd tot alle bouwprojecten in de breedste zin van het woord. Het kan hierbij gaan over infrastructuur voor wegen, spoorwegen of ander openbaar vervoer (tram bv.), over waterbouwkundige projecten dan wel industriële gebouwen, utilitaire gebouwen en woningbouw).

De aandacht gaat uit naar ontwerp en uitvoering, maar ook andere aspecten die de kwaliteit van een project beïnvloeden, komen ruim aan bod. Het betreft dan bv. esthetiek en architectuur, stedenbouwkunde, duurzaamheid en milieuaspecten, onderhoud en renovatie, juridische context en economische haalbaarheid. Rond deze thema’s wordt er uiteraard steevast gezocht naar vernieuwing, innovatie en creativiteit.

Met het oog op het creëren van een maatschappelijk draagvlak is een multidisciplinaire aanpak dus absoluut vereist. Civiele techniek kan hier optreden als motor voor de promotie van knowhow rond toekomstige projecten waarbij de insteek van verscheidene specialisten uit andere expertgroepen belangrijk wordt.

De bijzondere ervaring van de expertgroep met ondergrondse technieken – binnen de expertgroep is hierrond een aparte werkgroep actief – past ook in de strategie om milieuvriendelijke technieken te implementeren. Hiertoe heeft de expertgroep een samenwerkingsverband met de NSTT (Nederlandse Stichting voor Sleufloze Technieken).

Verder werkt de expertgroep samen met andere organisaties. Zo is er al jarenlang een goede band met de Belgische Betongroepering, met Infosteel en met het WTCB.