MENU Menu
of
Chemische en biochemische techniek
Home / Afdelingen / Chemische en Biochemische Techniek

Chemische en Biochemische Techniek

Om internationaal concurrentieel te blijven, ontwikkelen de chemische en biochemische bedrijven  steeds veiligere, efficiëntere, en duurzamere  productieprocessen. Zij ontwikkelen en vernieuwen  hun productgamma,  gaande van bulkchemicaliën tot eindproducten in de meest diverse toepassingen, zoals o.a. fijnchemie, farmacochemie, agrochemie, levensmiddelenchemie.

Missie en Doelstellingen van de Expertgroep

In lijn met de algemene doelstellingen van de ie-net ingenieursvereniging, streeft de ie-net expertgroep chemische en biochemische techniek, kortweg CHEM,  naar de verspreiding van  technologieën in bovenvermeld kader naar een breed publiek.

De expertgroep CHEM wil een platform opzetten waarin industrie, academische wereld, onderzoek en ontwikkeling, studenten  en andere betrokkenen in Vlaanderen ervaring kunnen uitwisselen.  Daarbij willen we voeling houden met en een aanspreekpunt zijn voor de chemische ingenieur in Vlaanderen en zijn noden en betrachtingen.

Het focal point hierbij is de organisatie van een tweejaarlijkse cyclus  eFFECT : “events in Flanders Focusing on Engineering and Chemical Technology”.

Hierbij wordt vanuit een centraal thema een aantal cyclusavonden georganiseerd. Dit in samenwerking tussen  onderwijs- en onderzoeksinstellingen en bedrijven.  

Naast eFFECT is er continu aandacht voor andere vormen van informatie uitwisseling en debat zoals cursussen, netwerkavonden, bedrijfsbezoeken, online presentaties, enzovoort.  Deze kunnen ook gebeuren in samenwerking met andere organisaties. 

De expertgroep komt een viertal keer per jaar samen om een gezamenlijk programma uit te werken. De organisatie van de eFFECT cyclus wordt intenser en adhoc door een specifiek team opgezet.