UITGESTELD : Meet- en Regeltechniek in de praktijk

18 oktober 2017
Odisee
Gebr. De Smetstraat 1
9000 Gent
België

Meet- en regeltechniek wordt meer dan ooit onderworpen aan het gebruik van nieuwe technologie. Niettemin blijven ook de fundamenten en bestaande natuurkundige wetmatigheden gelden.

De controle van procesgrootheden vereist in eerste instantie dat deze grootheden correct gemeten worden. 
W(at) W(anneer) W(aar) hangt af van diverse omstandigheden.
De cursus poogt hierop een antwoord te geven.

Course Information

Inschrijven

Inschrijvingen zijn gesloten.

Opleiding aanvragen

Kostprijs

2286 euro voor niet leden

1600 euro voor persoonlijke leden ie-net

1600 euro voor bedrijfsleden ie-net 

1143 euro voor ie-net leden < 30 jaar 

(factuur op privé adres)

1143 euro voor ie-net leden > 65 jaar 

(factuur op privé adres)

 

 

alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW

© IE-NET 2016