UITGESTELD NAAR LATERE DATUM : Asset Management, aan de slag met ISO 55000

20 september 2017
Het Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
België
Asset Management, aan de slag met ISO 55000

Na het volgen van deze training:
• Heeft de deelnemer kennis van Asset Management definities en de vereisten genoemd in ISO 55000 
• Is hij / zij bewust van de toegevoegde waarde van Asset Management voor zijn / haar organisatie

Course Information

Inschrijven

Inschrijvingen zijn gesloten.

Opleiding aanvragen

Kostprijs

1560 euro voor niet leden

1200 euro voor persoonlijke leden ie-net

1200 euro voor bedrijfsleden ie-net 

780 euro voor ie-net leden < 30 jaar 

(factuur op privé adres)

780 euro voor ie-net leden > 65 jaar 

(factuur op privé adres)

 

 

alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW

© IE-NET 2016