Bedrijfsbezoek ArcelorMittal Gent
Risicobeperking bij horizontale boringen
Infoavond Praktische Inleiding tot Fire Safety Engineering
Lean in maintenance
Overdrukbeveiliging in de procesindustrie en veiligheidskleppen
Drukvaten, warmtewisselaars en opslagtanks

Deze maand in ons magazine

Samen werken aan de toekomst

Als voorzitter van ie-net kan ik u een unieke boodschap brengen: sinds 1 januari zijn zowel KVIV, VIK als het vroegere ie-net opgegaan in ie-net ingenieursvereniging vzw via één grote fusieoperatie! De realisatie van één ledenvereniging voor álle ingenieurs is een logisch gevolg van een hele reeks evoluties en vaststellingen.