Reliability Engineering

Deze maand in ons magazine

De moed keuzes te maken

Op het ogenblik dat ik dit schrijf zijn de federale regeringsonderhandelingen nog steeds bezig. Onze politici die wij op 25 mei 2014 verkozen hebben slagen er niet in om moeilijke keuzes te maken.

Als ingenieursvereniging moeten wij een mening hebben over een aantal van de hete hangijzers. Wij moeten durven keuzes maken, in het licht van onze wetenschappelijke en technologische kennis, die bij een groot aantal ingenieurs dan ook nog eens gekoppeld is aan een redelijk behoorlijk economisch inzicht. En die mening moeten wij naar buiten brengen.